Hermetik

YENİ NƏSİL (Hermetik) tipli pitiminutkalar isə mühitə tamamilə bağlıdır və yanma üçün tələb olunan hava, xüsusi baca sistemi vasitəsi ilə çöldən alınır və tullantı qazları  eyni baca sistemi ilə çölə atır.

Showing all 3 results

Showing all 3 results