Loading...

Baxi Kombi ECO 4S / 24KW

SKU: 5345489-1-1-1-1-1 Categories: ,

1,080 AZN

Baxi Kombi ECO 4S / 24KW

Quraşdırma, istifadə  və xidmət göstərilməsində asanlığı ilə fərqlənən həddən artıq yığcam (730 х 400 х 299 mm) ölçüsü olan divar tipli qaz kombiləri.  Geniş maye-kristal displey – istifadə edilməsində  sadə və rahatdır,  istər kombinin cari vəziyyətini, istərsə də müyyən edilmiş parametrləri fasiləsiz və dəqiq əks etdirir

Loading...

Description

Quraşdırma, istifadə  və xidmət göstərilməsində asanlığı ilə fərqlənən həddən artıq yığcam (730 х 400 х 299 mm) ölçüsü olan divar tipli qaz kombiləri.  Geniş maye-kristal displey – istifadə edilməsində  sadə və rahatdır,  istər kombinin cari vəziyyətini, istərsə də müyyən edilmiş parametrləri fasiləsiz və dəqiq əks etdirir.

Qaz  sistemi

 • İsitmə və  isti su təchizatı rejimlərində alovun fasiləsiz elektron modulyasiyası;
 • Rəvan elektron  yandırma;
 • Qazanlar Azərbaycan ərazisinin təbii şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır. Təbii qazın giriş təzyiqinin  5 mbar qədər  azalması zamanı davamlı olaraq işləyirlər;
 • Odluqda alovun ayırıcıları paslanmayan  poladdan hazırlanmışdır;
 • Havanın verilməsinin tənzimlənməsinin patentlənmiş  sistemi (qapalı kamera ilə modellər);
 • Maye qazla işləməsini təmin etmək üçün yenidən quraşdırması mümkündür.

Hidravlik sistem

 • Kompozit materiallardan hidravlik qrup;
 • Qaynar su axarının ötürücü boru sərfiyytaölçəni;
 • Korroziyadan əlavə müdafiə üçün xüsusi tərkib ilə örtülmüş ilkin mis istilik mübadiləçisi;
 • Paslanmayan poladdan ikinci lövhəşəkilli  istilik mübadiləçisi;
 • Elektrik  servoötürücü ilə üç girişli klapan;
 • Quraşdırılmış avtomatik su ayırıcısı ilə enerjiyə qənaət edən dövriyyə nasosu;
 • Manometr;
 • Avtomatik dövrələmə;
 • Nasosun  postsirkulyasiyası;
 • Soyuq suyun girişində filtr;
 • Qaynar  su üçün xarici  toplayıcı boylerin qoşulması imkanı;
 • Günəş kollektorlarına qoşulma imkanı.

Temperatur  nəzarəti

 • İstilik sistemində temperaturun iki tənzimlənmə diapazonu: 30-85 оСvə 30-45 оС (“isti döşəmələr” rejimi);
 •  Quraşdırılmış havadan asılı avtomatlaşdırma (küçədəki temperatur  ötürücüsünün  qoşulması imkanı);
 • İstilik və isti su təchizatı çevrəsində verilən temperaturun tənzimlənməsi və avtomatik saxlanması;
 • Temperaturun   rəqəmsal zaman təyin etmə cihazı;
 • Otaq termostatı  və proqramlaşdırılan  vaxtı təyin etmə cihazının qoşulması imkanı;
 • Nəzarət və təhlükəsizlik qurğuları;
 • İstilik və isti su təchizatı konturlarında donmadan müdafiə sistemi.

Elektronözünü-diaqnostikasistemi;

 • Dispetçirin uzaqdan idarəetmə vasitəsinə qazanın bloka salınması haqqında siqnalın çıxarılması imkanı;
 • Alovaionlaşdırıcı nəzarət;
 • Nasosun bloka salınma sistemi (hər 24 saatda avtomatik işə düşür);
 • Üç girişli klapanın bloka salınmadan müdafiə sistemi (hər 24 saatda avtomatik olaraq işə düşür);
 • İlkin istilik mübadiləçisində  suyun həddindən artıq qızmasından müdafiə termostatı;
 • Yanma məhsullarının təhlükəsiz  şəkildə aradan qaldırılmasına nəzarət üçün dartıcı qüvvə cihazı (qapalı yanma kamerası  ilə olan modellər üçün pnevmorele , açıq kamera ilə olan modellər üçün termostat);
 • İstilik sistemində pressostat — su təzyiqi kifayət qədər olmadıqda işə düşür;
 • İstilik çevrəsində qoruyucu klapan (3 atm.);
Texniki göstəriciləri   Istilik sistemi və isti su 
  ECO-4S
Maksimum faydalı istilik gücü кVT 24
Minimum    faydalı istilik gücü кVT 9,3
Maksimum  istehlak istilik gücü кVT 25,8
Minimum   istehlak istilik gücü кVT 10,6
Maksimum məhsuldarlıq  (Faydalı iş əmsalı) % 92,9
Tutum/genişləndirici çənin  doldurulma təzyiqi l/bar 6/0,8
Yanma kamerası bağlı
İST konturunda  temperaturun tənzimlənməsi diapazonu °С 35-60
ΔТ=25°С altında isti suyun məhsuldarlığı l/dəq 13,7
İsti su təchizatı (İST) konturunda minimum  su  sərfiyyatı l/dəq 2
İST konturunda maksimum təzyiq bar 8
İST konturunda minimum  təzyiq bar 0,15
Bacanın  diamteri mm
Tüstü borularının  diamteri (koaks./ayırıcı) mm 60-100/80
Tüstü borularının  maksimal uzunluğu  (koaks./ayırıcı) м 5/30
Təbii qazın  nominal giriş təzyiqi mbar 13-20
Enerji gücü /gərginlik Vt/V 130/230
Qabarit ölçülər:
– hündürlük mm 730 730
– en mm 400 400
– dərinlik mm 299 299
XALİS ÇƏKİ kg 30/33 26/29